Temps d'Educació
1r semestre 2023
 • Suport institucional:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Silvia Burset (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Adjunt a direcció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Àngel Pascual (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristina Fernández, Sofía Caballero i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  La revista es publica amb periodicitat semestral.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat. Totes les seccions requereixen avaluació.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
MONOGRAFIA. AMB VEU PRÒPIA: LA CREACIÓ DE NARRATIVES DIGITALS PER A L’EDUCACIÓ
Rafel Meyerhofer-Parra és ajudant no doctor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, Membre del grup de recerca UdigitalEdu, i estudiant de doctorat en la Universitat de Girona. ORCID: 0000-0002-1477-0335. Adreça electrònica: rafel.meyerhofer@udg.edu
Juan González-Martínez és professor agregat Serra-Húnter del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, Membre del grup de recerca UdiGitalEdu. ORCID: 0000-0002-9175-6369. Adreça electrònica: juan.gonzalez@udg.edu 


L’article contextualitza l’origen, gènesi i ús en l’àmbit educatiu de les narratives transmedia, així com els reptes i limitacions que té la seva aplicació en els processos d’ensenyament i aprenentatge. Per donar resposta als reptes, en aquest article, es presenta el transmedia contentelling: una lògica transmedia que no té una història a desplegar, sinó continguts. Es contextualitza els orígens d’aquesta lògica transmedia, la seva definició inicial, i s’elabora una proposta alternativa de definició. S’estableixen quines diferències es poden identificar entre aquesta lògica i d’altres, així com els beneficis i limitacions de decidir emprar el transmedia contentelling per sobre d’una de les altres lògiques transmedia, especialment en relació amb el transmedia storytelling. Per últim, i en perspectiva de futur, es valora quina aportació pot generar el transmedia contentelling, i a quins reptes pot ajudar a donar resposta dins del transmedia en l’àmbit educatiu.