Temps d'Educació
1r semestre 2023
 • Suport institucional:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Silvia Burset (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Adjunt a direcció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Àngel Pascual (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristina Fernández, Sofía Caballero i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  La revista es publica amb periodicitat semestral.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat. Totes les seccions requereixen avaluació.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
MONOGRAFIA. AMB VEU PRÒPIA: LA CREACIÓ DE NARRATIVES DIGITALS PER A L’EDUCACIÓ
Carmen Gregori-Signes es profesora titular de la Universitat de València. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. ORCID 0000-0002-5735-5633. Dirección electrónica: carmen.gregori@uv.es.
María Alcantud-Díaz es profesora contratada Doctor en la Facultat de Magisteri, Universitat de València. ORCID 0000-0002-4188-3765. Dirección electrónica: maria.alcantud@uv.es. 


L’objectiu d’aquest article és analitzar els guions que conformen el corpus YAWYE (You Are What You Eat!). El corpus està format per 68 relats digitals en anglès, creats per estudiants del grau de Ciències Gastronòmiques entre el 2018-2022. El relat digital es va utilitzar, per tant, dins del context de l’ensenyament de l’anglès per a fins específics (ESP) com una activitat autònoma, la finalitat de la qual era ajudar els estudiants a millorar l’anglès oral i l’ús de llenguatge específic alhora que fomentava l’ús de noves tecnologies. A l’anàlisi dels guions es va aplicar la metodologia d’anàlisi del discurs assistit per corpus (EDAC) per cercar si hi havia patrons comuns al corpus. Els resultats indiquin l’existència de patrons de dos tipus, gramatical i discursiu.