Temps d'Educació
1r semestre 2023
 • Suport institucional:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Silvia Burset (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Adjunt a direcció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Àngel Pascual (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristina Fernández, Sofía Caballero i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  La revista es publica amb periodicitat semestral.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat. Totes les seccions requereixen avaluació.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
MONOGRAFIA. AMB VEU PRÒPIA: LA CREACIÓ DE NARRATIVES DIGITALS PER A L’EDUCACIÓ
Cristina Galván-Fernández es pedagoga, máster en Ensenyament i Aprenentatge Digital y doctora en Educació i Societat. Miembro del Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual. Profesora lectora del Departament Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona. ORCID 0000-0002-6354-4772. Dirección electrónica: cgalvan@ub.edu
Anna Martínez-Fernández es comunicadora audiovisual, màster en Intervencions Sòcioeducatives i directora de la Fundació Salut Alta (Badalona). ORCID 0000-0002-0295-4196. Dirección electrónica: marfe.anna@gmail.com
Ana María Sossa es consultora de empleo e igualdad en Daleph. Ingeniera en Telecomunicaciones con maestría en Entornos de Enseñanza y Aprendizaje mediados por Tecnologías Digitales y especialista en seguridad informática y en creación de contenido e-learning. ORCID 0000-0002-8736-9200. Dirección electrónica: a.sossa@daleph.com 


En l’àmbit educatiu, el terme relat digital personal (personal digital storytelling) està vinculat a estratègies, metodologies i resultats associats a la competència comunicativa, a la narrativa i a la subjectivitat. També està associat al terme digital, al què veurem en pantalla i a les emocions i reflexions que ens suscita. L’ús pedagògic dels relats digitals personals varia per les particularitats de cada context educatiu i, com revisarem en aquest estudi, a la relació educativa que es genera en cadascun dels microcontextos. Presentem una revisió de diferents trajectòries donades en tres contextos educatius diferents. En primer lloc, en una intervenció a l’educació secundària obligatòria. Seguidament, en una intervenció amb estudiants de màster en educació. I, finalment, amb persones adultes en formació no formal. De l'estudi es conclou que les activitats d'aula que permeten aplicar la metodologia de relats digitals personals afavoreixen la relació educativa quant a hospitalitat i empatia amb els companys i educadors, així com practicar la pedagogia del do i desenvolupar competències específiques.