castellano English
català castellano English

 

  Articles  
>

Presentación

>

Glissando, un corpus anotat per a l'anàlisi de la prosòdia del català i del castellà. Descripció i primers resultats d'explotació

Juan María GarridoAlmiñana

>

Rasgos y patrones melódicos de la interrogación en el habla de Santiago de Cuba

Alex Muñoz Alvarado

>

Las vibrantes del español en habla espontánea

Núria Ortiz de Pinedo Sánchez

>

Sobre l'èmfasi entonatiu de les formes 'un'/'una' en els titulars de Televisió de Catalunya

David Paloma Sanllehí

>

El parlar pallarès. Aproximació als trets melòdics bàsics

Agnès Rius-Escudé, Mireia Pérez-Peitx

 

ISSN: 1699-8774

Director:
Francisco José Cantero Serena

Consell de redacció:
Raúl Alfonso Lozano
Mª Carmen Busto Barcos
Mª Carmen Férriz Martínez
Mª Dolors Font Rotchés
Edmon Elgström Misol
Teresa Marbà Mas

La Biblioteca PHONICA publica, en paral.lel a la revista, treballs en forma de llibres electrònics (eBooks), l’interés científic dels quals reclama una adequada difusió: memòries i informes de recerca, tesis doctorals, la reunió d’articles dispersos o difícils de trobar, la traducció de llibres especialitzats, tutorials i documents amb un format interactiu.