Tornar


 

Biblioteca

   
2005
   

Avaluació del desenvolupament fonològic en nens cataloparlants de 3, 4 i 5 anys

Mª Carmen Busto Barcos (coord.), Prudens Martínez Guijarro, Lurdes Ranafenll Orra, Laura Noelia Madrid López

   

La entonación del español hablado por taiwaneses

Yen Hui Liu

   
2006
   

Características fonéticas de los francófonos que aprenden español

María Jesús Pérez Solas

   

Corpus oral de parla espontània

Dolors Font i Rotchés

   
2007
   

Identificació de les vocals tòniques del català

Sílvia Planas Morales

   

Las actividades en los manuales de pronunciación de inglés como lengua extranjera

José Ramón Torres Águila

   
2008
   

Valoració de les pràxies bucofacials i la percepció auditiva en infants d'educació infantil i primària

Mª Carmen Busto Barcos (coord.), Vanessa Faig Doblado, Prudens Martínez Guijarro, Lurdes Ranafenll Orra, Laura Noelia Madrid López

   

La interlengua fónica del español hablada por holandeses

Ana Casbas Peters

   
2009
   

La enseñanza explícita de la pronunciación: creencias de los profesores y sus repercusiones en el aula de E/LE

Antonio Orta Gracia

   

Análisis Melódico del Habla (AMH): 1999-2009

VV.AA.

   
2010
   

L’avaluació de la comunicació oral en anglès LE mitjançant l’ús del portafolis en un context d’educació superior. Volum I

Montserrat Iglesias Xamanín

   

L’avaluació de la comunicació oral en anglès LE mitjançant l’ús del portafolis en un context d’educació superior. Volum II - Annexos

Montserrat Iglesias Xamanín

   
2011
   

Análisis multisistémico de las partículas modales del alemán. Volumen I

José Torregrosa Azor

   

Análisis multisistémico de las partículas modales del alemán. Volumen II - Anexos

José Torregrosa Azor

   
2012
   

Spanish Intonation of Hungarian Learners of Spanish: Yes or No Questions

Baditzné Pálvögyi Kata

   

Creencias de los profesores de E/LE sobre la enseñanza/aprendizaje de la pronunciación

Lídia Usó Viciedo

   
   

ISSN: 1699-8774


La Biblioteca PHONICA publica, en paral.lel a la revista, treballs en forma de llibres electrònics (eBooks), l’interés científic dels quals reclama una adequada difusió: memòries i informes de recerca, tesis doctorals, la reunió d’articles dispersos o difícils de trobar, la traducció de llibres especialitzats, tutorials i documents amb un format interactiu.