nş 2 - 2007
Sumari   /   Índice   /   Contents  
Presentació
Articles
Números anteriors
Normes de publicació
Links d'interés
Esdeveniments
Subscripció
 Crèdits / Crédits / Credits

Directora:
Montserrat Pujol Cubells

Secretària:
Montserrat Muñoz Juncosa

Editores:
Ma Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo
Mercedes Gracenea Zugarramurdi
Montserrat Pujol Cubells

Publicat per:
Facultat de Farmŕcia de la Universitat de Barcelona
GDP (Grup de Dinamització Pedagňgica).


ISSN: 1886-6271

 
 Edusfarm - nº 2
 Tardor / Hivern 2007
 Editora

Montserrat Pujol Cubells


 Comitè científic / Comité científico /
 Advisory Board


Carles Benedi González

Ma Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo

Mercedes Gracenea Zugarramurdi

Guillermina Asins Muñoz

Montserrat Pujol Cubells

María Cruz Pellín Mira

Glòria Rosell Pellise

Alejandro Esteller Perez

Mercedes Monteoliva Sánchez

Joaquín José Nieto Gutierrez

Luis F. Alguacil

José Angel Fontenla Gil

Basilio Valladares Hernández

Jorge Antonio Guisantes del Barco

Fernando González Velasco

Juan Carlos Garcia Monteagudo
 

COL·LABORACIÓ ESPECIAL
 
LA RECERCA AVUI: L’alimentació com exemple
Mariné Font, A
 
RESSENYA

S’aporten una sčrie de reflexions sobre la funció de la nostra Universitat en l’Europa actual, especialment pel que fa a la recerca, la formació d’investigadors i la transferčncia de resultats, i es concreten alguns aspectes en l’ŕmbit de les cičncies dels aliments i de l’alimentació.

 
RESEÑA

Se aportan una serie de reflexiones sobre la función de nuestra Universidad en la Europa actual, especialmente en todo lo que a investigación, formación de investigdores y transferencia de resultados se refiere, y se concretan algunos aspectos en el ámbito de las ciencias de los alimentos y de la alimentación.

 
REVIEW

A series of reflexions about the role of our University at the current Europe are submitted, mainly concerning the research, the researchers training, and the transfer of results, and some items are specified in relationship with food and nutrition.

 
 
tornar al sumari