Escrits sobre Noucentisme
Matèria: Filologia
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 540
ISBN: 978-84-9168-752-8
Data d’edició: 2022
Formats disponibles:
. Preu 39 €
Escrits sobre Noucentisme
Josep Murgades
Aquesta obra és el resultat de la dedicació de Josep Murgades a l’estudi del Noucentisme al llarg de més de quaranta anys, en el marc d’un seguit d’avinenteses professionals. És també una contribució a la comprensió crítica del tercer gran moviment cultural i polític que va configurar la Catalunya contemporània, al marge de les fílies i les fòbies que, ara com llavors, indefectiblement suscita. Els vint-i-cinc escrits que aplega aquest volum, amb independència de la seva cronologia, s’agrupen en cinc apartats: definicions i valoracions; context històric; ideologia i pràctica literària; Noucentisme i cànon, i antinoucentisme. En paraules de Goethe, del que es tracta, doncs, és d’investigar el que ha estat i el que és, no el que plau o desplau.
Dos campus d'excel·lència internacional