Qui acusa? Figures de l’intel·lectual europeu
Matèria: Literatura
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 360
ISBN: 978-84-475-3903-1
Data d’edició: 2015
Formats disponibles:
. Preu 28 €
. Preu 12,6 €
Qui acusa? Figures de l’intel·lectual europeu
Antoni Martí Monterde i Bernat Padró Nieto (eds.)
La figura de l’intel·lectual europeu implica concebre Europa com un espai en què hi ha una tradició de pensament compartit sobre les problemàtiques i els debats públics, i també una història i una cultura comunes, però que tenen significats molt diferents segons la perspectiva amb què són considerades. Aquest doble punt de partida per a pensar Europa no està exempt de paradoxes i contradiccions, fins i tot en un mateix pensador. En aquest sentit, el paper de la literatura és central, i cal preguntar-se com ha evolucionat, en cada literatura europea i en el seu conjunt, la figura de l’escriptor respecte de la de l’intel·lectual, i quina és l’aportació específicament literària a la internacionalització del camp intel·lectual. Des de la perspectiva de la literatura comparada, Qui acusa? Figures de l’intel·lectual europeu proposa endinsar-se en aquest espai, en tota la seva complexitat, no per enfortir el mite de la vella Europa ni per desqualificar-lo, sinó per donar-li el caràcter d’una interrogació oberta, plenament actual, sobre la qual és imprescindible reflexionar.
Dos campus d'excel·lència internacional