castellano English
català castellano English

 

  Artículos  
>

Presentación

>

Análisis de la interlengua fónica

Aline Fonseca Oliveira

>

El portafolis en llengua oral: una experiència a formació del professorat

Dolors Font Rotchés, Francina Torras Compte

>

Sobre la competència oral

Montserrat Iglesias Xamaní

>

Pronunciem, una nova estratègia didàctica per a la pronunciació catalana

Josep Pi Mallarach

>

Identificació de les vocals tòniques del català

Sílvia Planas Morales

 

ISSN: 1699-8774

Director:
Francisco José Cantero Serena

Consell de redacció:
Raúl Alfonso Lozano
Mª Carmen Busto Barcos
Mª Carmen Férriz Martínez
Mª Dolors Font Rotchés
Edmon Elgström Misol
Teresa Marbà Mas

La Biblioteca PHONICA publica, en paral.lel a la revista, treballs en forma de llibres electrònics (eBooks), l’interés científic dels quals reclama una adequada difusió: memòries i informes de recerca, tesis doctorals, la reunió d’articles dispersos o difícils de trobar, la traducció de llibres especialitzats, tutorials i documents amb un format interactiu.