nº 5 - 2009
Sumari   /   Índice   /   Contents  
Presentació
Articles
Números anteriors
Normes de publicació
Links d'interés
Subscripció
 Crèdits / Crédits / Credits

Directora:
Montserrat Pujol Cubells

Secretària:
Montserrat Muñoz Juncosa

Editores:
Ma Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo
Mercedes Gracenea Zugarramurdi
Montserrat Pujol Cubells

Publicat per:
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona
GDP (Grup de Dinamització Pedagògica).


ISSN: 1886-6271

 
 Edusfarm - nº 5
 Tardor / Hivern 2009
 Editora

Montserrat Pujol Cubells


 Comitè científic / Comité científico /
 Advisory Board


Carles Benedi González

Ma Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo

Mercedes Gracenea Zugarramurdi

Guillermina Asins Muñoz

Montserrat Pujol Cubells

María Cruz Pellín Mira

Glòria Rosell Pellise

Alejandro Esteller Perez

Mercedes Monteoliva Sánchez

Joaquín José Nieto Gutierrez

Luis F. Alguacil

José Angel Fontenla Gil

Basilio Valladares Hernández

Jorge Antonio Guisantes del Barco

Fernando González Velasco

Juan Carlos Garcia Monteagudo
 

EXPERIÈNCIES DOCENTS
 
APRENDIZAJE COOPERATIVO: UNA PROPUESTA PARA LA ASIGNATURA DE TÉCNICAS INSTRUMENTALES
Sández Macho, I; Suárez Varela, A.
 
RESEÑA

Se realiza una propuesta de aprendizaje cooperativo para desarrollar por parte de los alumnos de nuestra asignatura. Se describe a grandes rasgos la metodología del aprendizaje cooperativo. Se utilizará una variante del puzzle para problemas denominada puzzle-pro que se aplicará a las técnicas instrumentales, asignatura troncal de la licenciatura en farmacia impartida en el primer cuatrimestre.

 
REVIEW

A proposal of cooperative learning is made to develop in class during the first fourth month period of course 2008-2009. The methodology of the cooperative learning is described in broad strokes. A variant of the method of puzzle will be used, for problems, denominated puzzle-pro that will be applied to the instrumental techniques, main subjet of the degree in pharmacy given in the first fourth month period.

 
 
tornar al sumari