Memòria UB 2022-2023
Matèria: Publicacions institucionals
Format: 23 x 26 cm
Pàgines: 96
ISSN: 1696-1218
Data d’edició: 2024

Memòria UB 2022-2023
Universitat de Barcelona
La Memòria de la Universitat de Barcelona presenta les principals activitats del curs acadèmic 2022-2023 i el conjunt d’iniciatives, dades i resultats més remarcables que ha assolit la institució. S’hi destaca el més rellevant dels àmbits de la docència, la recerca, la transferència, les activitats que centren la vida universitària dels estudiants, així com la projecció de la UB en la societat i en el món.
Dos campus d'excel·lència internacional