Honoris causa James Fraser Stoddart (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 58
Data d’edició: 2023


Honoris causa James Fraser Stoddart (eBook)
James Fraser Stoddart / Maria Lluïsa Pérez-García
Discurs de l’acte solemne d’investidura acadèmica de conferiment del grau de doctor honoris causa a James Fraser Stoddart, professor del Departament de Química de la Northwestern University i premi Nobel de química l’any 2016. La professora Maria Lluïsa Pérez-García ha descrit una de les seves principals aportacions a la ciència: el concepte d’enllaç mecànic, un nou tipus d’enllaç químic que permet obtenir molècules d’alta complexitat que no es podrien obtenir per altres mètodes sintètics convencionals. La seva contribució ha obert nous camins en la química supramolecular i la nanoquímica.
Dos campus d'excel·lència internacional