Memòria IDP-ICE 2022-2023
Matèria: Publicacions institucionals
Format: 23 x 21 cm
Pàgines: 136
ISSN: 2938-0383
Data d’edició: 2023
Memòria IDP-ICE 2022-2023
Institut de Desenvolupament Professional
L’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) és, des de fa més de cinquanta anys, una institució de referència de la Universitat de Barcelona en la formació permanent del professorat i dels professionals en general. La memòria d’activitats del curs 2022-2023 ofereix una visió completa i detallada dels assoliments, desafiaments i projeccions de l’Institut, que consoliden el seu compromís d’atansar-se a la missió corporativa: optimitzar la pràctica professional i social a través de la formació permanent, la innovació i la recerca. En la memòria es detallen, per seccions, les línies d’actuació de l’IDP-ICE: cursos, seminaris, assessoraments, jornades, congressos, simposis, grups de treball, programes propis i projectes internacionals desenvolupats en col·laboració amb altres centres, unitats i serveis de la Universitat de Barcelona, així com convenis amb institucions externes per acreditar les activitats formatives. També es fa referència a les publicacions derivades de les activitats dutes a terme i a la tasca de la càtedra de Neuroeducació. A més de fer balanç i retre comptes, aquest document mostra el resultat de l’esforç de l’equip humà —tant les persones internes com els col·laboradors externs—, que ha estat clau, juntament amb el suport de les unitats de govern i transversals de la Universitat de Barcelona i del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per al compliment exitós dels objectius programàtics del curs 2022-2023.
Dos campus d'excel·lència internacional