Pràctiques de química analítica bàsica (2a edició) (eBook)
Matèria: Química
Format: PDF
Pàgines: 139
ISBN: 978-84-9168-930-0
Data d’edició: 2023
Formats disponibles:
. Preu 14 €
. Preu 6,29 €

Pràctiques de química analítica bàsica (2a edició) (eBook)
Cristina Ariño, Gemma Fonrodona, Montserrat Llauradó i Lluís Puignou
Aquest llibre és una guia per a l’activitat experimental que es du a terme en un curs d’iniciació a la química analítica. Inclou informació detallada tant de les pràctiques com de la infraestructura, els reactius i l’equipament necessaris per dur-les a terme. També dedica una secció als aspectes més rellevants de la mesura analítica i de l’expressió de resultats, així com un capítol final a l’autoavaluació del nivell d’aprenentatge assolit. Les pràctiques descrites es basen, en gran part, en procediments volumètrics i en d’altres que requereixen l’ús de tècniques instrumentals d’anàlisi, com la potenciometria i l’espectrofotometria d’absorció molecular. L’alumne hi trobarà una descripció exhaustiva dels procediments analítics com a protocols normalitzats de treball, cosa que li permetrà, a més d’iniciar-se en les bones pràctiques de laboratori, centrar-se en la comprensió del fonament de les anàlisis.
Dos campus d'excel·lència internacional