Memòria IDP-ICE 2021-2022 (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 119
Data d’edició: 2023


Memòria IDP-ICE 2021-2022 (eBook)
Institut de Desenvolupament Professional
Fundat el 1969, l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) és una institució de referència de la Universitat de Barcelona en la formació continuada del professorat i dels professionals en general. Aquesta memòria en recull les activitats desenvolupades durant el curs 2021-2022, marcat per la recuperació de la presencialitat, però també per la reflexió profunda, arran de la pandèmia de COVID-19, sobre les diferents modalitats de formació. Distribuïdes per les diverses seccions de l’Institut, les línies d’actuació que s’hi exposen són molt variades: cursos, seminaris, assessoraments, jornades, congressos, simposis, grups de treball, programes propis i projectes internacionals, activitats en col·laboració amb altres centres, unitats i serveis de la Universitat de Barcelona, convenis amb institucions externes, publicacions derivades de les activitats dutes a terme, així com la càtedra de Neuroeducació.
Dos campus d'excel·lència internacional