Estudis lul·lians (1978-2019)
Matèria: Filologia
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 596
ISBN: 978-84-9168-817-4
Data d’edició: 2023
Formats disponibles:
. Preu 42 €
Estudis lul·lians (1978-2019)
Anthony Bonner
Aquest volum reuneix vint-i-set articles de consulta imprescindible publicats per Anthony Bonner al llarg d’una extensa dedicació als estudis lul·lians. La tria i la disposició temàtica —«El paper de l’Art lul·liana», «Llull com a autor», «Pensament diagramàtic» (en col·laboració amb Albert Soler), «Aspectes històrics, filològics i interpretatius», «Lul·lisme i altres temes»— refermen la lectura de l’opus lul·lià que Bonner sempre ha defensat: l’Art és el pal de paller que permet de comprendre la desconcertant multiplicitat i variació dels dos-cents seixanta títols d’un escriptor, Ramon Llull, que es va mantenir fidel a un programa personal de reordenació del món i d’apostolat cristià durant quaranta anys de producció incessant. Com a explorador de l’Art, Bonner s’ocupa del mètode, no del contingut: del com, no del què. El present llibre, d’una banda, enriqueix aquesta perspectiva amb aportacions sobre les relacions entre la «ciència» i l’«amància» o sobre el pensament diagramàtic lul·lià; de l’altra, investiga el perfil intel·lectual de Llull i resol problemes interpretatius puntuals sobre la seva obra i la seva recepció, sempre, com diu l’autor, des de la lloable actitud de fer-se deixeble de Llull, «talment un oient en una classe medieval provant de fer-ne una reportatio raonada».
Dos campus d'excel·lència internacional