III Pla d’igualtat. Eixos i accions 2020-2024
Matèria: Dret
Format: 12 x 17 cm
Pàgines: 24
Data d’edició: 2022
Formats disponibles:
. Preu 6 €
III Pla d’igualtat. Eixos i accions 2020-2024
Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona (ed.)
El present III Pla d’Igualtat neix com un procés natural de renovació i millora del II Pla d’Igualtat aprovat l’abril de 2011 i fruit del compromís i la voluntat de transversalitzar les polítiques de gènere i de la diversitat a la UB. Resultat de l’esforç de moltes persones, aquest projecte comú s’ha articulat a través de la Comissió d’Igualtat, les comissions de centre i la Unitat d’Igualtat. Està estructurat en set eixos: promoció de la igualtat; participació i representació equilibrada en la comunitat universitària i en l’organització i la gestió; igualtat en el treball i en la vida acadèmica; perspectiva de gènere en la docència; perspectiva de gènere en la recerca i la transferència, i en la innovació i l’emprenedoria; política de prevenció i erradicació de les violències masclistes i les actituds masclistes, i diversitats i interseccionalitat amb el gènere.
Dos campus d'excel·lència internacional