Pla d’acollida de llengua i cultura catalana a la Universitat de Barcelona 2022-2025 (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 68
Data d’edició: 2022


Pla d’acollida de llengua i cultura catalana a la Universitat de Barcelona 2022-2025 (eBook)
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística
La Universitat de Barcelona ha assumit el compromís de combinar la internacionalització de la institució i dels membres que en formen part amb la salvaguarda i promoció de la llengua catalana, que n’és la llengua pròpia i oficial. Amb aquesta finalitat, el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística i el delegat del rector per a la política lingüística i publicacions han impulsat aquest Pla d’acollida de llengua i cultura catalana, que ha de fer possible la incorporació a la vida acadèmica dels membres de la comunitat universitària procedents de fora del domini lingüístic català i harmonitzar el compromís d’internacionalització amb la preservació dels drets lingüístics de la comunitat local.
Dos campus d'excel·lència internacional