docència semipresencial a la Universitat de Barcelona, La (eBook)
Matèria: Dret
Format: PDF
Pàgines: 11
Data d’edició: 2008


La docència semipresencial a la Universitat de Barcelona (eBook)
Vicerectorat de Política Docent
El Projecte institucional de Política Docent de la Universitat de Barcelona estableix que s’ha d’acordar quin ha de ser el paper de la semipresencialitat en aquesta institució i que s’han de prendre les decisions conseqüents, valorant la riquesa de la presencialitat i les possibilitats de l’aprenentatge virtual. L’objectiu d’aquest document és establir un marc de referència per dissenyar, planificar i impartir docència semipresencial (o híbrida) en un ensenyament homologat de la Universitat de Barcelona.
Dos campus d'excel·lència internacional