Normes reguladores del pacte de dedicació del professorat a temps complet de la UB (PDP) (eBook)
Matèria: Dret
Format: PDF
Pàgines: 21
Data d’edició: 2007


Normes reguladores del pacte de dedicació del professorat a temps complet de la UB (PDP) (eBook)
Vicerectorat de Professorat
Els objectius d’aquest document són reflectir les diverses tasques que duu a terme el professorat a temps complet, facilitar la flexibilitat en el repartiment de la dedicació a les diferents tasques per aconseguir millorar la satisfacció dels professors per la feina i el treball en equip, i millorar el rendiment global de la institució i la valoració social de l’activitat universitària.
Dos campus d'excel·lència internacional