Pràctiques d’operatòria dental (2a edició)
Matèria: Odontologia
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 160
ISBN: 978-84-9168-841-9
Data d’edició: 2022
Formats disponibles:
. Preu 18 €
. Preu 6,75 €
Pràctiques d’operatòria dental (2a edició)
Esther M. Berástegui Jimeno
L’objectiu d’aquest manual és facilitar l’aprenentatge de les competències preclíniques als estudiants del grau d’Odontologia. S’hi desenvolupen alguns termes del programa de l’assignatura de tercer curs en què es fan les pràctiques en laboratori, s’actualitzen els continguts d’obres anteriors i s’aporten novetats sobre materials i el seu ús en el tractament de les patologies dels teixits durs dentaris. Les explicacions van acompanyades d’esquemes i fotografies que il·lustren els passos que cal fer en cada acció. Aquests coneixements s’apliquen a la pràctica clínica i els pacients són els destinataris de les competències adquirides.
Dos campus d'excel·lència internacional