Problemes bàsics d’algorísmica
Matèria: Enginyeria informàtica
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 108
ISBN: 978-84-9168-748-1
Data d’edició: 2021
Formats disponibles:
. Preu 14 €
Problemes bàsics d’algorísmica
Mireia Ribera, Jordi Vitrià, Pablo Laiz, Pere Gilabert
L’algorísmica és un dels fonaments del pensament computacional. Identificar la tipologia d’un problema i saber-lo resoldre amb una solució al màxim de generalitzable és fonamental per avançar en l’aplicació de la informàtica en diverses àrees, però fer-ho demana pràctica i experiència. Aquest llibre presenta una breu exposició dels inicis d’aquesta disciplina, en què s’introdueix l’alumne en els algorismes més coneguts, com els de Fibonaccci i Levenshtein, l’ordenació quicksort i la cerca binària. A continuació, s’hi proposen seixanta problemes amb enunciats molt detallats de dificultat creixent, en què es posen en pràctica tots aquests algorismes. Finalment, s’hi inclou un apartat amb les solucions a una vintena de problemes, que es complementen amb explicacions sobre la seva complexitat computacional.
Dos campus d'excel·lència internacional