impacte de la crisi sanitària en la vida personal, familiar i professional de la comunitat UB, L’ (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 26
Data d’edició: 2021


L’impacte de la crisi sanitària en la vida personal, familiar i professional de la comunitat UB (eBook)
Universitat de Barcelona

Aquest llibre descriu l’impacte de la crisi sanitària causada per la COVID-19 en la vida personal, familiar i professional de la comunitat UB. Duta a terme a la Universitat de Barcelona entre els mesos de maig i setembre de l’any 2020 per encàrrec de la Unitat d’Igualtat, aquesta recerca té per objecte conèixer les condicions en què el PDI, el PAS i l’alumnat han viscut el període de confinament de l’any 2020, i proporcionar recomanacions als òrgans de gestió i govern de la UB per generar directrius, consells i plans d’actuació que permetin utilitzar de la manera més efectiva i enriquidora possible els recursos humans de la institució. Així, doncs, és una contribució al desenvolupament de mesures i polítiques públiques destinades a millorar la conciliació de la vida familiar o personal amb l’activitat acadèmica i laboral.

Dos campus d'excel·lència internacional