Memòria UB 2019-2020 (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 56
ISSN: 2604-7543
Data d’edició: 2021


Memòria UB 2019-2020 (eBook)
Universitat de Barcelona
La Memòria de la Universitat de Barcelona presenta les principals activitats del curs acadèmic 2019-2020 i el conjunt d’iniciatives, dades i resultats més remarcables que ha assolit la institució. S’hi destaca el més rellevant dels àmbits de la docència, la recerca, la transferència, les activitats que centren la vida universitària dels estudiants, així com la projecció de la UB en la societat i en el món. En aquesta edició, s'hi ha incorporat un apartat específic amb el resum de les actuacions que tota la comunitat universitària ha dut a terme com a resposta a la crisi sanitària causada per la pandèmia de COVID-19. 
Dos campus d'excel·lència internacional