Esbós de gramàtica sumèria / An outline of Sumerian grammar
Matèria: Lingüística
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 182
ISBN: 978-84-9168-374-2
Data d’edició: 2020
Formats disponibles:
. Preu 18 €
. Preu 8,11 €
Esbós de gramàtica sumèria / An outline of Sumerian grammar
Miquel Civil

Miquel Civil (Sabadell, 1926 – Chicago, 2019) va escriure aquest Esbós de gramàtica sumèria en una estada a Barcelona i el va utilitzar a les classes de llengua sumèria que va impartir a l’Institut del Pròxim Orient Antic de la Universitat de Barcelona durant el curs 2002-2003. Malgrat que va quedar inacabat, ofereix aportacions tan originals com la interpretació que fa Civil dels anomenats «prefixos de conjugació» per expressar la categoria de la veu, i representa el resum de la concepció de la llengua sumèria que tenia l’eminent lingüista.

 

Miquel Civil (Sabadell, 1926 – Chicago, 2019) began writing An outline of Sumerian grammar in Catalan during his stay in Barcelona, and used it in the language classes he gave at the University of Barcelona’s Institut del Pròxim Orient Antic during the 2002-2003 academic year. Although unfinished, the resulting volume offers many original contributions, such as Civil’s interpretation of the so-called “conjugation prefixes” as an expression of the category of voice, and comprises an effective summary of the eminent linguist’s conception of the Sumerian language.

Dos campus d'excel·lència internacional