producció científica de la UB en cinc àrees estratègiques, La. Anàlisi i comparativa amb quatre centres de la xarxa CERCA (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 75
Data d’edició: 2020


La producció científica de la UB en cinc àrees estratègiques. Anàlisi i comparativa amb quatre centres de la xarxa CERCA (eBook)
Jaume Baguñà, Carles Viladiu
Aquest document analitza l’activitat de recerca de la Universitat de Barcelona en cinc àrees estratègiques de Ciències de la Vida i de la Salut durant el període 2008- 2017, comparant-la amb la de quatre organismes d’àmbits concurrents de la xarxa de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA). S’han emprat indicadors quantitatius i qualitatius, i s’ha calculat la productivitat i l’eficiència respecte dels recursos humans i financers. Els resultats mostren que, malgrat que coincideix amb una etapa econòmica crítica i un context advers, les àrees de la UB presenten indicadors tan bons o millors que els centres de la xarxa CERCA, cosa que en certifica un nivell notable i els permet adreçar un seguit de recomanacions als poders públics, als departaments, als instituts i als equips de govern de la Universitat de Barcelona.
Dos campus d'excel·lència internacional