Gènesi i agonies de la catedral de Tortosa / Genesis and Agonies of Tortosa Cathedral
Matèria: Història
Format: 13 x 20 cm
Pàgines: 196
ISBN: 978-84-9168-451-0
Data d’edició: 2020
Formats disponibles:
. Preu 14 €
. Preu 6,3 €
Gènesi i agonies de la catedral de Tortosa / Genesis and Agonies of Tortosa Cathedral
Jacobo Vidal
La catedral de Tortosa, emblema d’un dels bisbats més poderosos de la Corona d’Aragó, es va alçar en un nucli urbà dinàmic i influent d’un país que s’expandia per la Mediterrània. Aquesta obra presenta una síntesi analítica dels factors històrics, geogràfics i culturals que van fer possible la creació d’un edifici de primera magnitud, alhora que ofereix una aproximació crítica al seu llarg procés de restauració, que ha modificat tant l’església gòtica com el seu entorn.

The Cathedral of Tortosa, emblem of one of the most powerful bishoprics of the Crown of Aragon, was built by an influential and dynamic city in a nation that was expanding around the Mediterranean Sea. This book presents an analytical synthesis of the historical, geographical, and cultural factors that enabled the creation of a first-rate work of architecture, while also voicing criticism of its lengthy restoration process, which modified both this gothic church as well as its urban surroundings.
Dos campus d'excel·lència internacional