Temps d’Educació 56. Revista electrònica
Matèria: Ciències de l’educació
Format: PDF
Pàgines: 0
ISSN: 2014-7627
Data d’edició: 2019


Temps d’Educació 56. Revista electrònica
Conrad Vilanou (dir.)
El núm. 56 de Temps d’Educació aborda la perspectiva de la filosofia de l’educació cinquanta anys després del maig del 68, que va significar un punt d’inflexió en el món de la cultura i de l’educació. Amb aquest horitzó, es tracten temes com l’educació liberal en comparació amb la lacedemònica, la significació del Protàgoras de Plató, el pensament pedagògic d’autors com Hobbes, Hegel, Alain, Hadot, Machado, Hannah Arendt, etc., sense oblidar la incidència del maig del 68. El número es completa amb les seccions d’«Estudis i recerques» (amb tres articles: discalcúlia, literatura popular, Skanderberg), de «Testimonis pedagògics» (sobre M. dels Àngels Ferrer i Sensat), de «Reflexions i assaigs» (que recull treballs sobre el pla d’escolarització extensiu de Banyoles i els processos d’escolta) i de «Notes de lectura» (a manera de reflexions bibliogràfiques).
Dos campus d'excel·lència internacional