Concòrdies dels apotecaris de Barcelona del segle XVI, Les (3 facsímils + 1 annex)
Matèria: Medicina; Farmàcia
Format: 19 x 27,5 cm
Pàgines: 862
ISBN: 978-84-9168-367-4
Data d’edició: 2019
Formats disponibles:
. Preu 150 €
Les concòrdies dels apotecaris de Barcelona del segle XVI (3 facsímils + 1 annex)
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Les tres concòrdies barcelonines conegudes, publicades al segle XVI, formen un corpus de gran valor farmacèutic, que es troba en els orígens del saber de l’art de curar. En aquell moment l’apotecari rebia una formació acurada per mitjà de l’organització gremial i del farmacèutic format a les aules de la Universitat de Barcelona, d’on han sortit un nombre considerable de persones que han liderat la difusió de tot allò que la farmàcia ha donat i està donant. Amb aquesta edició, encapçalada per un estudi signat per tres acadèmics numeraris experts en el tema, la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya llega a les noves generacions de farmacèutics un testimoni de la dedicació i estima de la nostra institució a la difusió de les ciències farmacèutiques.
Dos campus d'excel·lència internacional