Laboratori I. Experimentació química. Manual de laboratori (2a edició)
Matèria: Química
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 72
ISBN: 978-84-9168-136-6
Data d’edició: 2018
Formats disponibles:
. Preu 11 €
. Preu 4,95 €
Laboratori I. Experimentació química. Manual de laboratori (2a edició)
M. Lluïsa Sagristá Gratovil, Margarita Mora Giménez i Joan Carles Domingo Pedrol
Aquest manual presenta la col·lecció de pràctiques de química que han de realitzar els alumnes que cursen l’assignatura Laboratori I del grau de Bioquímica que s’imparteix a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. El text, estructurat en blocs que es corresponen amb les sessions de laboratori que es duen a terme, contempla cinc sessions, els continguts experimentals de les quals estan relacionats amb el temari de la docència teòrica de química. El text docent inclou apartats amb normes generals i de seguretat, i consideracions sobre la gestió de residus. El manual conté també, en cadascuna de les sessions, una introducció teòrica breu en els diferents apartats per tal de situar l’alumne en el context de les experiències pràctiques que realitzarà i que li servirà de base per obtenir més informació i preparar cada sessió pràctica abans d’anar al laboratori. Els autors d’aquest text docent són químics i pertanyen al Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia, per la qual cosa coneixen molt bé les necessitats dels alumnes que han optat pel grau de Bioquímica, tant pel que fa a la metodologia de treball en un laboratori de química com a la tipologia de les pràctiques més escaients.
Dos campus d'excel·lència internacional