Estil i estils. Teoria i aplicacions de l’estilística (eBook)
Matèria: Lingüística
Format: PDF
Pàgines: 169
Data d’edició: 2013


Estil i estils. Teoria i aplicacions de l’estilística (eBook)
Lluís Payrató i Neus Nogué (eds.)
Els textos aplegats en aquest volum provenen de la voluntat de presentar una reflexió àmplia i oberta sobre l’estilística, l’estil i els estils, i són el resultat de les contribucions al dinovè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (2012). Una reflexió que sigui aplicable a una gran diversitat de tipus de text, i que estigui ben exemplificada amb aquesta variació, atès que s’ha considerat precisament que el fenomen de la variació lingüística està present com una mena de background o rerefons en tots els estudis estilístics. En la primera part s’apleguen diversos treballs sobre estilística dels textos literaris i no literaris, sobre els textos multimodals i sobre la relació entre estilística i traducció. En la segona part es recullen les reflexions fruit d’una taula rodona sobre l’estil i els mitjans de comunicació.  
Dos campus d'excel·lència internacional