Variació dialectal i estandardització (eBook)
Matèria: Lingüística
Format: PDF
Pàgines: 150
Data d’edició: 2002


Variació dialectal i estandardització (eBook)
Núria Alturo i F. Xavier Vila (eds.)
Aquest volum aplega nou articles que tracten, des de diferents perspectives, aspectes de la interacció entre la variació dialectal i l’estandardització. Els autors aborden la tensió entre les tendències anivelladores i les disgregadores que actuen sobre la diversitat dialectal del català en una societat com la nostra, postindustrial i globalitzada. El llibre dóna veu als responsables i a les veus crítiques; facilita les visions de conjunt de la llengua i alhora les contrasta amb les visions provinents de les varietats dialectals; mostra les perspectives dels gestors i els resultats dels avaluadors, tot plegat en relació amb dos dels àmbits més rellevants per a la pervivència de la varietat dialectal: els mitjans de comunicació de massa i el tractament educatiu de la diversitat.
Dos campus d'excel·lència internacional