Manual de pràctiques de Microbiologia I i II
Matèria: Farmàcia
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 148
ISBN: 978-84-475-3891-1
Data d’edició: 2015
Formats disponibles:
no disponible
. Preu 5,4 €
Manual de pràctiques de Microbiologia I i II
Ana M. Marqués Villavecchia (coord.) M. Carme Fusté Munné i Maribel Farfán Sellares
L’objectiu del Manual de pràctiques de Microbiologia I i II és que l’alumne conegui el funcionament d’un laboratori de microbiologia i s’iniciï en les tècniques microbiològiques bàsiques. Aquest manual conté informació per a la preparació de material i medis de cultiu i per a l’esterilització i observació microscòpica dels bacteris i fongs. Inclou els protocols experimentals per al recompte, l’aïllament i la identificació de bacteris aerobis i anaerobis estrictes. Així mateix, presenta una pràctica en la qual es construeix un arbre filogenètic a partir de seqüències del gen 16S rRNA obtingudes de les bases de dades. La cinètica del creixement bacterià se segueix al laboratori i a l’aula d’informàtica, i també s’observa l’efecte dels bacteriòfags sobre un creixement confluent de bacteris. El contingut d’aquest manual constitueix una eina bàsica per a la pràctica de la microbiologia en general i per al treball posterior en altres àrees relacionades.
Dos campus d'excel·lència internacional