Lectora 17. Revista de dones i textualitat - Queerencias. Literaturas hispánicas y estudios LGBTQ
Matèria: Filosofia
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 308
ISSN: 1136-5781
Data d’edició: 2011
Formats disponibles:
. Preu 15 €
Lectora 17. Revista de dones i textualitat - Queerencias. Literaturas hispánicas y estudios LGBTQ
Lectora. Centre Dona i Literatura (ed.) Rafael M. Mérida Jiménez (coord.)
Lectora: revista de dones i textualitat fundada l'any 1995, és un espai de debat i estudi dels encreuaments i matisos entre el feminisme i les diverses formes de textualitat dins la cultura. Aquesta revista és un publicació coeditada pel Grup de Recerca Consolidat Creació i pensament de les dones, de la Universitat de Barcelona, i el Grup de Recerca Consolitad Cos i Textualitat, de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Dos campus d'excel·lència internacional