Clàssics en Maria Àngels Anglada i Maria-Mercè Marçal
Matèria: Literatura
Format: 16 x 21 cm
Pàgines: 148
ISBN: 978-84-475-3524-8
Data d’edició: 2012
Formats disponibles:
. Preu 22 €
Clàssics en Maria Àngels Anglada i Maria-Mercè Marçal
Jordi Pujol Pardell i Meritxell Talavera i Muntané (eds.)
Maria Àngels Anglada i Maria-Mercè Marçal són escriptores de plena vigència. El seu valor no ha fet sinó acréixer-se pel favor que els reten lectors i crítics. D’obra literària àmplia i sòlida —que partint de la seva condició essencial de poetes abasta també narrativa i traducció—, ambdues escriptores, des de la contemporaneïtat, obren a noves possibilitats la tradició, alhora que en reprenen el llegat clàssic grecollatí. Les contribucions del present volum se centren en aquest darrer aspecte, i amb ell l’Aula Carles Riba enceta una nova via d’estudi centrada en escriptores catalanes, especialment en l’anàlisi de la presència d’elements clàssics en la seva obra. Els punts de coincidència que presenten les autores inicialmente triades, Maria Àngels Anglada i Maria-Mercè Marçal, totes dues —en diferent mesura— poetes i novel·listes, i alhora traductores, a més de llicenciades en Filologia Clàssica, justificaren al seu dia la seva inclusió conjunta en les Jornades acadèmiques de què aquest volum és fruit.
Dos campus d'excel·lència internacional