Materials i tècniques de pintura
Matèria: Belles arts
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 142
ISBN: 978-84-475-3450-0
Data d’edició: 2010
Formats disponibles:
. Preu 12 €
Materials i tècniques de pintura
Rosa Codina Esteve
“El contingut de la present publicació engloba des d’aspectes bàsics dels materials, procediments i tècniques de la pintura, als desenvolupaments experimentals que d’aquests coneixements es poden derivar. Es presenten en Quatre blocs temàtics: els suports, els pigments, les tècniques enteses com a tradicionals i per últim, els nous materials i les tècniques experimentals. Aquest contingut es proposa com a pauta suggerent per la construcció de nous llenguatges artístics i com a procés per descobrir les possibilitats expressives de la matèria, cercant la significació a través de les propietats dels materials i retrobant els camps visuals i tàctils que sorgeixen de la interrelació entre l’artista, la matèria i la tècnica, la imatge mental i el fluir gradual de la pintura”.
Dos campus d'excel·lència internacional