Manual d’estil: la redacció i l’edició de textos (4a edició)
Matèria: Lingüística
Format: 16,5 x 24 cm
Pàgines: 1088
ISBN: 978-84-475-3364-0
Data d’edició: 2009

Manual d’estil: la redacció i l’edició de textos (4a edició)
Josep M. Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité
El MANUAL D’ESTIL, obra de referència imprescindible per a la redacció i l’edició de textos de registres formals d’estil general, exposa amb nombrosos exemples els diversos passos que segueix un original fins que esdevé un text definitiu. Mostra pas a pas les convencions gràfiques i la disposició formal més adequades a cada tipus de text; exposa amb claredat diverses qüestions lingüístiques —algunes controvertides— i ofereix criteris i eines que són útils per a la redacció o la traducció, la correcció i l’edició de textos. Aquesta quarta edició, que arrodoneix la tercera, apareguda pel setembre del 2007, incorpora igualment un apèndix en forma de CD-ROM amb diverses informacions complementàries, com ara els noms oficials dels municipis dels Països Catalans, la llista de les abreviacions més usuals, una llista d'obres de consulta, l'índex analític, l'índex general, etc., en un fitxer en PDF que permet fer cerques automàtiques. En aquesta quarta edició hi hem afegit un altre fitxer en PDF amb les diferències de contingut més importants respecte de la tercera edició.

En coedició amb Eumo Editorial, Rosa Sensat, UPF
Dos campus d'excel·lència internacional