Com fer un programa per a televisió: l’elaboració del projecte, de la idea a l’emissió.
Matèria: Ciències de la comunicació
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 160
ISBN: 978-84-475-3347-3
Data d’edició: 2009
Formats disponibles:
. Preu 17 €
liberWeb
Llibre/web, a més d’un llibre és:
Un sistema d’actualització dels continguts del llibre
Una informació addicional d’enllaços i recursos web
Un fòrum de consultes amb l’autor
Com fer un programa per a televisió: l’elaboració del projecte, de la idea a l’emissió.
Enric Violan
Heu tingut mai una bona idea que us agradaria veure en un programa de televisió i no heu sabut com fer-ho? En aquest llibre és on podeu trobar les eines bàsiques per canalitzar les idees per proposar un projecte de format per a televisió. El llibre s’adreça als professionals de totes les branques del mitja televisiu, que a vegades per la seva feina específica, no tenen accés a aquesta informació. També a les persones inquietes, emprenedores, creatives, de qualsevol àmbit, amb ganes de fer anar endavant un projecte per a televisió. I naturalment als estudiants del mitjà audiovisual. Val a dir que fins i tot és un llibre que pot ser interessant per a qualsevol lector curiós que vulgui saber com els que treballen a “la tele” ho fan per arribar al que surt per la petita pantalla. El format del llibre esta pensant per ser llegit de una forma amena, ràpida i estructurat de forma que es parla de les etapes bàsiques de la idea fins a la presentació del projecte. Sense ser un tractat exhaustiu dóna les pautes i la metodologia per introduir-se en les tempestuoses aigües del món de les idees i dels programes per a televisió. També s’hi han adjuntat una sèrie de documents i informació interessant, que s’utilitzen en el dia a dia de la preparació d’un projecte.
Dos campus d'excel·lència internacional