Pràctiques de tecnologia farmacèutica II
Matèria: Farmàcia
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 144
ISBN: 978-84-475-3346-6
Data d’edició: 2009

Pràctiques de tecnologia farmacèutica II
Josep Ramon Ticó Grau (coord.)
Aquest text-guia de les classes pràctiques de l’assignatura Tecnologia Farmacèutica II s’ha desenvolupat seguint els criteris que actualment s’apliquen en la preparació magistral i industrial i control de qualitat de medicaments, ja que aquests són els objectius fonamentals de l’assignatura. D’aquesta manera es planteja l’aprenentatge de les diferents formes farmacèutiques que poden elaborar-se de manera magistral i industrial, quina és la sistemàtica que cal seguir per poder fabricar medicaments que garanteixin la màxima qualitat i quins assaigs de control de qualitat cal aplicar per comprovar que el medicament obtingut compleix els requeriments establerts.
Dos campus d'excel·lència internacional