Diccionari UB. Anglès-Català
Matèria: Lingüística
Format: 13 x 19,6 cm
Pàgines: 1056
ISBN: 978-84-475-3318-3
Data d’edició: 2008
Formats disponibles:
. Preu 39 €
Diccionari UB. Anglès-Català
Thera
El diccionari UB anglès-català és el resultat d’una activitat conjunta de diferents agents que, de manera complementària, han sumat coneixements, continguts i tecnologia per fer una obra de referència rigorosa, posada al dia, útil a un ampli sector de la ciutadania i que contribueixi a eixamplar els horitzons culturals i lingüístics no solament de la comunitat universitària, sinó de la societat catalana. Pel seu contingut, constitueix una obra idònia tant per als usuaris comuns de la llengua com per a especialistes d’un ampli ventall de sectors professionals, així com per al professorat i estudiants universitaris i de cursos avançats de secundària. La mobilitat estudiantil a nivell internacional el converteix en un company de viatge imprescindible per als estudiants catalans que viatgen a l’estranger i en una eina bàsica per al coneixement de la llengua i la cultura catalanes per als qui vénen a completar els seus estudis al nostre país.
Dos campus d'excel·lència internacional