Mira què dic: Diccionari interactiu multimèdia (DVD+ Llibret)
Matèria:
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 26
ISBN: 978-84-475-3175-2
Data d’edició: 2007
Formats disponibles:
Mira què dic: Diccionari interactiu multimèdia (DVD+ Llibret)
Montserrat Quijo i Pilar Viana (coords.) CEE Les Aigües de Mataró (ed.)
Aquest és un diccionari multimèdia que treballa amb el llenguatge de signes de sords de Catalunya. Sorgeix dintre de l’àmbit de l’educació especial com a suport per a aquells alumnes que presenten dificultats importants de parla i comunicació. Els sistemes augmentatius de comunicació són una eina imprescindible per treballar amb aquests alumnes per tal que puguin comunicar-se i alhora es vagi estructurant el seu pensament. El diccionari també pot servir per a totes les persones que volen aprendre aquest tipus de llenguatge.
Dos campus d'excel·lència internacional