Història de la professió d’Infermeria
Matèria: Infermeria
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 154
ISBN: 978-84-475-3126-4
Data d’edició: 2007
Formats disponibles:
. Preu 12 €
Història de la professió d’Infermeria
Roser Valls Molins
La història de la professió ajuda els estudiants a identificar l'origen de l'activitat d'infermeria en el passat, ja que el coneixement de les arrels és imprescindible per comprendre l'evolució i la realitat professional actual. Aquest text docent estructura metodològicament aquesta matèria amb l'objectiu dde consolidar-la com una assignatura interessant i útil. El text consta de sis unitats didàctiques, cadascuna amb tres apartats diferenciats. En primer lloc es presenten els objectius globals i analítics referits a fets, conceptes, procediments, actituds i valors. Després, es desenvolupen els continguts i, finalment, es proposen una sèrie d'activitats que han de realitzar els alumnes.
Dos campus d'excel·lència internacional