Introducció a la programació en Fortran 77
Matèria: Enginyeria informàtica
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 132
ISBN: 978-84-475-3155-4
Data d’edició: 2007
Formats disponibles:
. Preu 10 €
Introducció a la programació en Fortran 77
Juan Carlos Paniagua i Albert Solé
Aquest llibre pretén aproximar el lector a la informàtica i introduir-lo en un llenguatge de programació d’àmbit cientificotècnic. El text està orientat a no professionals de la informàtica —estudiants, graduats i llicenciats en estudis científics o tècnics (física, química, biologia, geologia, enginyeries, etc.)— que vulguin tenir unes nocions de programació suficients per poder elaborar programes senzills o de dificultat mitjana. L’entorn de treball serà el que proporcionen les distribucions del sistema operatiu GNU/Linux, el qual pot estar instal•lat al disc dur o bé carregar-se des d’un CD autònom (live CD). El llenguatge escollit és el Fortran 77, que és senzill i clar, i està molt estès en el camp de les ciències fisicoquímiques. Els conceptes es presenten de manera esglaonada: d’entrada, s’introdueixen amb l’ajut d’exemples fàcils i, a mesura que s’avança en l’explicació, es tracten aplicacions més complexes. La major part dels exercicis proposats inclouen la solució o bé un conjunt de dades i resultats que permetin verificar el funcionament correcte del programa. L’objectiu és que el profà en la matèria pugui iniciar-se de seguida en la pràctica de la programació i que aconsegueixi un nivell que li permeti abordar sense dificultats la lectura de manuals més complets.
Dos campus d'excel·lència internacional