Lectora 12. Revista de Mujeres y Textualidad - Feminismos del siglo XXI. Revista de dones i textualitat
Matèria: Filosofia; Literatura
Format:
Pàgines: 288
ISSN: 1136-5781
Data d’edició: 2007
Formats disponibles:
. Preu 15 €
Lectora 12. Revista de Mujeres y Textualidad - Feminismos del siglo XXI. Revista de dones i textualitat
Lectora. Centre Dona i Literatura (ed.)
Revista acadèmica interuniversitària (UB-UAB) de la càtedra UNESCO Dones desenvolupament i cultures (UB-Uvic), que en 10 anys d'existència, té una periodicitat anual i està especialitzada en l'àmbit dels estudis sobre dones i gènere, en relació amb la textualitat. Publica article en diferents idiomes. Cada número inclou un dossier monogràfic, una secció de Miscel.lània, una de Ressenyes i una de Creació.
Dos campus d'excel·lència internacional