Disseny digital bàsic
Matèria: Enginyeria electrònica
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 156
ISBN: 978-84-475-2943-8
Data d’edició: 2005

Disseny digital bàsic
Atilà Herms Berenguer, Sebastià A. Bota Ferragut, Josep Bosch Estrada i Josep M. López Villegas
Aquest text ha estat redactat per cobrir les necessitats d'un curs introductori de disseny digital. Sota aquest punt de vista, es desenvolupen els principis fonamentals del disseny digital, des de la representació binària de la informació fins a l'estudi dels sistemes seqüencials, passant pels mètodes de síntesi de funcions combinatòries. S'intenta prendre com a referència una metodologia de disseny actual, lligada a les característiques pròpies de la tecnologia VLSI.
Dos campus d'excel·lència internacional