Història Medieval de Catalunya
Matèria: Història
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 158
ISBN: 978-84-475-2912-4
Data d’edició: 2005

Història Medieval de Catalunya
T. Vinyoles i Vidal, M. Sancho i Planas, J.I. Padilla Lapuente, I. Ollich i Castanyer, M.D. López Pérez i P. Bertran i Roigé
Aquest text pretén ser una eina per fer més pràctiques i dinàmiques les classes, i vol conduir la matèria per fer-la més assequible als estudiants de primer cicle, però no és un manual d'història medieval de Catalunya. El que pretén aquesta guia és donar els elements bàsics per tal de seguir de forma pràctica l'assignatura, és a dir, que permeti als estudiants, per mitjà de les fonts, introduir-se en l'anàlisi de l'evolució històrica de la societat catalana durant l'edat mitjana. Amb aquesta finalitat la part central del present text conté una selecció de documents preparats pels professors de l'assignatura per tal que siguin compresos pels alumnes de primer curs. A la vegada volem oferir uns coneixements metodològics amb els quals es puguin iniciar en la investigació històrica, en el camp concret de la història medieval de Catalunya. En el present text s'ha intentat, a més, diversificar les fonts d'informació per estimular l'esperit crític
Dos campus d'excel·lència internacional