Vida de Pau Casals, La (Llibre + CD-ROM)
Matèria: Lingüística
Format: 13,5 x 21,5 cm
Pàgines: 54
ISBN: 978-84-475-2840-0
Data d’edició: 2004
Formats disponibles:
. Preu 5 €
La vida de Pau Casals (Llibre + CD-ROM)
M. Rosa Bayà Ferreres
Pau Casals va ser un dels millors músics de violoncel del segle XX. La vida de Pau Casals explica pas a pas com era, què volia i què feia aquest violoncel·lista català i universal. També parla de diversos fets històrics que van afectar la vida i la música d’un dels grans defensors de la pau al món. Català Fàcil és una coedició amb Eumo Editorial, es tracta de textos simplificats per als qui aprenen la llengua. És una selecció amena i interessant d’obres de narradors d'arreu del món i també un recull de biografies de personatges populars i de temes importants de la cultura catalana. Els llibres, graduats en tres nivells, elemental, mitjà i avançat, contenen un CD amb la versió parlada.

En coedició amb Eumo Editorial
Dos campus d'excel·lència internacional