Clicat. Curs interactiu de llengua catalana  CD-ROM
Matèria: Lingüística
Format: 9,5 x 17 cm
Pàgines: 0
ISBN: 978-84-475-2814-1
Data d’edició: 2004
Formats disponibles:
. Preu 17,94 €
Clicat. Curs interactiu de llengua catalana CD-ROM
Caterina Martínez i Taberner (coord.)
El CLICAT és una eina d'autoaprenentatge que permet a l'usuari planificar el seu propi ritme de treball. Aquest curs es pot seguir d'una manera pautada i progressiva i, alhora, pot servir per resoldre mancances molt concretes sense necessitat de passar per tots els seus apartats. L'àmbit d'estudi abasta tant la reflexió lingüística com les estratègies d'anàlisi i composició de textos escrits, a partir de tres grans blocs de continguts: Fonètica, Morfosintaxi i Text.
Dos campus d'excel·lència internacional