Aprendiendo de la mayoría invisible: reflexiones sobre la complejidad del mundo microbiano. Lliçó inaugural curs 2004-2005
Matèria: Farmàcia
Format:
Pàgines: 22
Data d’edició: 2004
Formats disponibles:
. Preu 5,5 €
Aprendiendo de la mayoría invisible: reflexiones sobre la complejidad del mundo microbiano. Lliçó inaugural curs 2004-2005
José-Gaspar Lorén Egea
Dos campus d'excel·lència internacional