Pràcticum de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació (Comissió de Pràctiques)
Matèria: Biblioteconomia i documentació
Format:
Pàgines: 60
ISBN: 978-84-475-2643-7
Data d’edició: 2002
Formats disponibles:
. Preu 2,25 €
Pràcticum de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació (Comissió de Pràctiques)
Facultat de Biblioteconomia i (ASUNCION ESTIVILL RIUS)
Aquesta guia del Pràcticum de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació que s’imparteix a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona ha estat elaborada amb la finalitat d’orientar la comunitat educativa i els centres de pràctiques en tot allò que fa referència als objectius i organització d’aquesta matèria. Aquesta assignatura té una llarga tradició en aquest ensenyament: així es mostra en l’apartat dedicat a l’evolució de les pràctiques ja que aquestes formen part del pla d’estudis des de l’any 1915 quan es crea l’Escola Superior de Bibliotecàries, fins al curs 2001-2002 en què s’elabora aquest document. El Pràcticum actual i altres modalitats que l’han precedit s’exposen i es documenten detalladament en aquest text (organització, objectius, agents, programa, materials de treball..), amb la intenció que esdevingui una bona eina per conèixer el Pràcticum i per portar-lo a terme.
Dos campus d'excel·lència internacional